sobota, 20 czerwca 2009

Wykonywanie zawodu

Na czym polega wykonywanie zawodu radcy prawnego

Wykonywanie zawodu radcy polega na = świadczeniu pomocy prawnej z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe.

Pomoc prawna to w szczególności:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • zastępstwo prawne i procesowe,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych,
  • występowanie przed sądami i urzędami.

Cel pomocy prawnej = ochrona prawna interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

Zakres pomocy prawnej, terminy i warunki jej wykonywania oraz wynagrodzenie określa umowa.